Husreglement

Husreglement 

FOR EJENDOMMEN Spangsbjerghaven 114 – 174, 6700 Esbjerg & Højvangshaven 75 – 133, 6700 Esbjerg
EJER-& ANDELSFORENINGER Ejerforeningen Sønderhøj, ejerforeningen Vesterhøj & A/B Højvangsbebyggelsen
AFFALD Det påhviler den enkelte beboer at benytte, de opstillede affaldsspande/container (papir, pap, jern osv.)

Det er ikke tilladt at afstille større ting på affaldspladserne såsom (døre, møbler osv.) Sker dette vil beboerne, få en opkrævning for at få det fjernet.

CYKLER – BARNEVOGNE OG LIGN. Cykler, barne og legevogne eller lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange, stier m.v. Cykler henstilles i cykel rum/skure og stativer. Beboer må gerne stille cykler, knallerter og lign i deres forhave.
FYRVÆRKERI Efter gældende love og regler
MOTORKØRETØJER Motorkøretøjer, parkeres i de afmærkede p-båse og carporte.

Henstilling af knallerter, motorcykler sker efter forudgående aftale med bestyrelsen.

Knallertkørsel på stier i området er forbudt, det er dog tilladt for den enkelte beboer at fragte sig på sit køretøj, til og fra bopæl/skur med en max hastighed på 10 km.

MUSIK /MASKIN STØJ SAMT STØRRE UDENDØRS ARRANGEMENTER Højt musik nedtones efter kl. 23.00.

Tilladelse til, større udendørs  arrangementer i/på ejerforeningens områder,. hentes hos bestyrelsen til

STØJ Vaskemaskiner og tekniske hjælpemidler, til lettelse for husførelsen skal installeres således at de ikke er til gene for andre beboere i ejendommen.

Brug af boremaskine og andet støjende værktøj må  ikke finde sted efter kl. 20

WC Henkast ikke andet end toiletpapir wc skålen.
VEDLIGEHOLDELSE

 

 

UDENOMSAREALER

 

Udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler ejerforeningen.

Al indvending vedligeholdelse herunder installationer påhviler beboeren(andelshaver/ ejer)

Beboere i stueetagen, skal selv ren og vedligeholde sin hæk, herunder også sti arealer, fra fordør til fællesti.

Der skal søges at opretholde en standardhøjde på hække på 1,5 – 1,8m.

Beboere på første sal renholder selv parvis den udvendige trappe.

VASKEMASKINE I badeværelset er der forberedt elstik og afløb for vaskemaskine.

Ved Installation af vaskemaskine  skal  nævnte stik og afløb anvendes.

TØRRETUMBLER Det er tilladt at installere kondenstumbler – og tumbler med aftræk.

Vælger man tørretumbler med aftræk, skal det udføres håndværksmæssig korrekt og udvendig rist i mur, skal have rød murstensfarve, se eventuel hos beboer i Spangsbjerghaven 174 st. tv

UDLUFTNING Beboere er pligtig til at holde lejligheden forsvarlig udluftet.
VENYLBELÆGNING VED FØRSTE SALS LEJLIGHEDER Før pålægning af vinyl, skal lejer, ejer og andel af lyd hensyn til underbo montere “termofelt/plader”
HUSDYR Der må holdes husdyr, hund og kat, max en stor hund pr. lejlighed.

Har man 2 skødehunde/små hunde, ansøges der om dispensation ved bestyrelse.

FLYTNING Kørsel på områdets flisebelagte stier er ikke tilladt, det er alene tilladt, at kører på områdets asfaltbelagte hovedsti med hastighed på max 10 km. Der opfordres til at vise almindelig hensyn og agtpågivenhed for områdets beboer.

Ved til og fra flytning af andelsboliger kan bom nøgle, mod depositum 500,00 kr., lånes hos andelsforeningens formand. Højvangshaven 83. 1. tv.

  Revideret D. 19.04.2017.