Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen Spangsbjerghaven/Højvangshaven

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes til den årlige, ordinære generalforsamling:

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 18.00

i Skræntens festsal, Skrænten 11, 6700 Esbjerg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Fremlæggelse af års- og revisionsregnskab samt godkendelse heraf
  ved revisor Ole Lauridsen

 4. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget samt godkendelse heraf og af eventuelle besluttede ændringer af boligafgiften ved revisor Ole Lauridsen.

 5. Fra bestyrelsen
  1) Opsparing, der er brugt til vinduer og altandøre – skal den fortsætte til andre forbedringer?
  Indlæg fra revisor, Ole Lauridsen – budget vinduer/døre orientering.

2) Fjernaflæsning ved Ole Lauridsen i samråd med Hald Nielsen

 • Valg af bestyrelse:
  På valg er:                                         
 • Kim Franch, modtager genvalg
 • Agnethe Lennhart, modtager genvalg

Mai Madsen udtræder af bestyrelsen, da hun har solgt sin andel.
Er der 1 eller 2 personer, der har lyst til at indtræde i bestyrelsen?

Derudover skal der vælges 2 suppleanter

 • Indkomne forslag:
  Ingen

 • Arbejdsdag lørdag den 11. september 2021 kl. 10.00 – afsluttes med grill for alle der har hjulpet til – husk tilmelding senest fredag den 3. september i formand Lone´s postkasse, Spangsbjerghaven 114 (er omdelt tidligere den 28. marts 2021, da vi aflyste generalforsamlingen i april måned grundet corona-restriktionerne

 • Eventuelt Cykelskure – affald

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: senest onsdag den 2. juni 2021 kl. 12.00 på adressen hos formand Lone Jepsen, Spangsbjerghaven 114 stuen.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød, øl og vand vil vi gerne bede om tilmelding senest onsdag den 2. juni 2021 på nedenstående slip til formanden, se adresse ovenfor.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen Spangsbjerghaven/Højvangshaven

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

11 − three =