Skrald og affald

Der har været problemer med overfyldte skraldespande flere steder. Renovationen vil ikke tømme skralde-spandene, når de er overfyldte. Hvis man er store familier om en skraldespand, kan man indbyrdes aftale at anskaffe ekstra affaldssække/mærkater, som kan købes for ca. 30 kr. i borgerservicecentre eller på bemandede tankstationer i kommunen. www.esbjergkommune.dk/borger/affald

Containere

Vi gør opmærksom på, at der står containere ude på parkeringspladserne til pap, papir og diverse reklamer samt glascontainere. Ved fyldt glascontainer venligst send SMS til 29654355. Vi vil bede jer om at bruge disse og ligeledes om, at dette affald lægges i disse containere og aldrig ved siden af. Desuden er det strengt forbudt at stille andet affald disse steder.

Hvis I har stort brandbart kan I ringe til Esbjerg Kommune, afd. affald og aftale, hvornår dette kan hentes. Det gælder affald, der ikke medtages ved fortovsindsamling.

Storskrald

Endvidere kan vi også mindske affaldet ved at samle affald, der må komme til storskrald ­og stille det ude ved fortovskanten fredag månedligt ifølge kalender.
Dette link viser, hvornår det afhentes: www.esbjergkommune.dk/borger/affald