Bestyrelsesmøde referat 18/10-2023

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen

Dato: Onsdag den 18. oktober 2023
Sted: Lone
Deltog: Mark, Lone og Palle
Afbud: Lars og Kell
Referent: Palle 

Læs mere