Bestyrelsesmøde referat 16/11-2023

Bestyrelsesmøde i A/B Højvangsbebyggelsen

Dato: Onsdag den 16. november 2023
Sted: Lars
Deltog: Lars, Mark, Lone og Palle
Afbud: Kell
Referent: Palle 

Dagsorden

 1. Opfølgning fra sidste møde på henvendelsen fra 2 andelshavere (se bilag 1) 
pkt. 1 og 2.

  Med henvisning til sidste referat har bestyrelsen nu læst Oles beskrivelse (se bilag 2) og vi lægger os op ad advokatafgørelsen (se bilag 3).   Men vi kan godt følge de 2 andelshavere og enig i at fremtidige projekter i videst muligt omfang skal håndteres på en måde så en værdiforøgelse holdes indenfor foreningen og dens andelshavere.

  

Pkt. 3. Bestyrelsen er stadig åben for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling omkring udlejning, hvis vi modtager et færdigformuleret ændringsforslag af vedtægterne.
 2. Evt.
  • Skadehåndtering.
   Lone udtrykte frustration over at bruge for meget tid som mellemled til Hald, da kontakten til håndværkere er placeret under ejerforeningen, uden at have føling med om tingene faktisk bliver ordnet. Det har desværre resulteret i meget utilfredsstillende service for nogle beboere med akutte skader.   Hun luftede tanken for, at løsningen måske er en professionel administrator/vicevært funktion, med fuldmagt til at rekvirere håndværkere. F.eks. Aunbøl eller en fleksjobber.


   Resten af bestyrelsen var enig i at den nuværende løsning ikke er tilfredsstillende og vil overveje om det er et forslag vi skal gå videre med eller om arbejdsgangen kan ændres til en mere direkte linje til Hald/ejerforeningerne.

Næste møde: torsdag den. 16/1 2024 hos Lone

Bilag:

 1. Mail med anmodning om ekstraordinær generalforsamling
 2. Beskrivelse af forløb projekt vinduer 2019-2022 – 27092023
 3. Svar mail fra Penta Advokater

Illustration Vecteezy