Bestyrelsesmøde referat 22/3-2023

Referat

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen

Dato: Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00
Sted: Conny
Referent: Lone

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden: (Godkendt)
 2. Godkendelse af referat: (Godkendt)
 3. Punkter generalforsamling:
  Der tales om følgende punkter:
  • Info om varmeaflæsning. App der kan downloades og man her kan følge sit forbrug.
  • Genovervejelse i forhold til muligheden for at fremleje sin andelsbolig.
  • Indbetaling til vedligeholdelses-konto / arbejdsdage-manglende tilmelding.
 4. Andelsforeningstanken:
  Der tales om det manglende engagement der opleves i forhold til at bidrage til fællesskabet og ønsket om at hjælpe til.
  Det opleves, at der ikke er interesse til det – og derfor skal man måske revurdere foreningens måde at prioritere opgaver, der skal udbedres på – vi kan blive tvunget ud i, at det er nødvendigt at rekvirere håndværkere hver gang.
 5. Referent generaforsamlingen:
  Kim er referent
 6. Formandens beretning, indspark:
  • Fjernaflæsning
  • Ny hjemmeside
  • Ny havemaskine
  • Arbejdsdag
  • Infotavle
  • Fibernet (ja tak)
  • Færdigbetalt vinduer
  • 5 solgte andele
 7. Eventuelt:
  • Der tales om behovet for ladestandere til el-biler på sigt.
   Vi afventer og ser hvordan det udvikler sig.
  • Bestyrelsens sammensætning, antallet af medlemmer skal måske ned – ifølge vedtægterne er 5 det anbefalede.

Næste møde: Onsdag den 24. maj 2023 kl. 19.00 hos Mark. Referent: Conny

Illustration Vecteezy