Bestyrelsesmøde referat 18/1-2023

Referat

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen

Dato: Onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00
Sted: Lone
Referent: Lars

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Opgradering af havemaskiner
 4. Hjemmeside, ændring af domæne registrant.
 5. Pjeceforeningen, udkast Lumaprint, pris.
 6. Punkter generalforsamling
 7. Formandens beretning, indspark
 8. Eventuelt.

Næste møde: 22. marts 2023 kl 19.00. Hos Conny.

 1. Dagsorden blev godkendt af tilstedeværende: Lone, Conny, Mark og Lars.
 2. Referat blev enstemmigt godkendt.
 3. Opgradering af havemaskiner var blevet tilfredsstillende for Lund der passer vores grønne arealer. Der kunne meddeles at disse allerede havde været i brug.
 4. Registrant for hojvangsbebyggelsen.dk hos DK Hostmaster vil foreløbig forblive som den er, da den automatisk frafalder Steen i 2024 og der aktuelt ikke er et praktisk problem at håndtere.
 5. Der vil blive udarbejdet en pjece omkring foreningen, disse vil blive omdelt ved lejlighed. Der blev drøftet en funktion omkring syn af andelsboliger, denne vil blive varetaget af Mark. Ændring af teksten til denne pjece er udsendt til bestyrelsen der skal meddele Lone omkring rettelser inden 14 dage.
 6. Punkter til generalforsamling:
  • Adgang til eget forbrug af varmeregnskab, det vil koste ca. 20,- kr. pr. bolig pr. år.
  • Afskaffelse af arbejdsdagen, Lone foreslår at denne skal vi til at betale for. Dette vil blive foreslået til Hald, hvor han betaler halvdelen eller fremskaffer folk til at hjælpe med. Dette medbringes til foreningsmødet.
 7. Conny beretter omkring salget i år og Lone om andre småting der er sket i vores forening.
 8. Lyset har sit eget liv og tænder og slukker på forskellige tidspunkter, Conny kunne berette at dette skyldes placeringen af lyssensoren. Der mangler stadig et par pærer at blive skiftet, dette vil blive korrigeret.

Illustration Vecteezy