Bestyrelsesmøde referat 24/5-2023

Konstituerende Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen

Dato: Onsdag den 24. maj 2023 kl. 19.00
Sted: Mark
Referent: Conny
Fraværende: Kell
Bestyrelsen blev sammensat således:

Lone Jepsen: Formand (godkendelse af betalinger)
Mark Feldberg: Næstformand og kasserer
Kell Harling Knudsen: Bestyrelsesmedlem (godkendelse af betalinger)
Lars Lundblad: Bestyrelsesmedlem
Palle Meinert: Bestyrelsesmedlem

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden:
  Dagsorden blev enstemmigt godkendt
 2. Godkendelse af referat:
  Referatet blev enstemmigt godkendt
 3. Konstituering af bestyrelsen:
  • Lone Jepsen fortsætter som formand, godkender betalinger samt har kontakten til Hald Nielsen. Lone oplyste, hun trækker sig på næste års generalforsamling i 2024
  • Palle Meinert står for opdateringen af hjemmeside samt ventelisten til købere af andele
  • Mark Feldberg står for lys og affald samt kassen
  • Lars Lundblad står for køb og salg af andele samt kontakt til Lund / udvendig vedligehold, besigtigelse af skader, velkomst til nye beboere sammen med en flaske vin.
  • Kell Harling Knudsen godkender betalinger sammen med Lone.
 4. Norlys, Fibernet start:
  Lone havde tegninger med der viste, hvor Norlys agter at skyde fibernettet ind. Tegningerne kommer også til at lægge på vores hjemmeside.
  Lone har talt med Stefan fra Norlys som oplyste, der startes henover sommeren, med at skyde fibernettet ind i de enkelte boliger – denne handling er gratis for den enkelte bolig og medfører ikke krav om abonnement.
  Den enkelte bolig kontakter selv en udbyder, for at benytte sig af fibernettet sidenhen.
 5. Etablering af affaldsgård:
  Arrangementet er gået i gang i Spangsbjerghaven. Det har kostet en parkeringsplads og det beløber sig til ca. 5.000 kroner.
  Der har dog været klager fra en enkelt andelshaver på, at denne mener gården vil forringe andelens værdi.
  Bestyrelsen drøftede spørgsmålet, og der undersøges om muligheden for etablering af nedgravede containere til affald samt hvad det evt. kan medføre besparelse på længere sigt.
  Mark havde kommunens prisliste med som viser hvad kommunen tager for at tømme hver 14. dag, som der gøres i dag.
  Alene i vores forening er der en årlig udgift på 150.000 kroner for renovation.
 6. Arbejdsdag, dato:
  Efter den store tilslutning på generalforsamlingen, hvor det blev besluttet denne skulle bibeholdes, så blev det vedtaget at årets arbejdsdag afholdes den 9. september 2023, hvor der som sædvanlig afsluttes med grill.
  Der bliver delt flyers rundt til samtlige postkasser, også lejerne og ejerne samt sat op i infotavlen og lægges på hjemmesiden – og der er tilmelding til dagen senest 31. august 2023.
 7. Fuldmagt til godkendelse af betalinger:
  Lone og Kell får tildelt denne post.
  Conny oplyser hun skal bruge kopi af sundhedskortet samt kopi af pas eller kørekort.
  Conny har mailadresser og postadresser på Lone og Kell.
 8. Overdragelse af Connys poster:
  Lars står for køb og salg
  Mark overtager kassen
 9. Eventuelt:
  Her var der ingenting til drøftelse

Næste møde: Torsdag den 3. august 2023 kl. 19.00 hos Palle

Illustration Vecteezy