Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen Spangsbjerghaven/Højvangshaven

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes til den årlige, ordinære generalforsamling:

Onsdag den 10. april 2024 kl. 18.00

På Restaurant Parken I/S, Søvej 9, 6700 Esbjerg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning
  ved Lone Jepsen

 3. Fremlæggelse af års- og revisionsregnskab samt godkendelse heraf
  ved revisor Ole Lauridsen

 4. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget samt godkendelse heraf og af eventuelle besluttede ændringer af boligafgiften – ved revisor Ole Lauridsen

 5. Fra bestyrelsen
  1. Arbejdsdag 24. August 2024

 6. Valg af bestyrelse:
  På valg er:
  • Lone Jepsen – modtager ikke genvalg og stopper som formand.
  • Lars Lundblad – modtager ikke genvalg.
  • 1 suppleant

 7. Indkomne forslag


 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: senest onsdag den 27. marts 2024 kl. 12.00 på adressen (Lone Jepsen, Spangsbjerghaven 114)

Af hensyn til bestilling af smørrebrød, øl og vand vil vi gerne bede om tilmelding senest onsdag den 3. april 2024 kl. 12.00 på nedenstående slip til formanden, se adresse ovenfor.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen Spangsbjerghaven/Højvangshaven

________________________________________________________________________

Følgende ønsker at deltage i generalforsamling: Onsdag den 10. april 2024 kl. 18:00

Antal:_________     Navn/ navne:________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________________________