Søg efter:

Pjece til andelshavere

Denne pjece er udarbejdet til andelshaverne i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen og indeholder de vigtigste oplysninger for at vi kan sikre:

 • Tingene fungerer
 • Et godt fællesskab
 • Vores fællesområder er pæne og ryddelige

 • Hjemmeside
  • Hojvangsbebyggelsen.dk er foreningens hjemmeside og hensigten er at samle alt information vedrørende foreningen og gøre den let tilgængelig for beboere og gæster. Mangler der noget, høre vi det gerne. Beboer kan oprette en bruger som giver ekstra adgang og mulighed for at blive orienteret når der er nyheder.
 • Kontakt
  • Alle henvendelser, spørgsmål eller forslag til bestyrelsen skal ske skriftligt. Enten via formular på hjemmesiden, e-mail eller i en fra bestyrelsens postkasse.
  • Ved skader eller defekt af den ene eller anden bør man benytte kontaktformularen for skader, så vi har de fornødne oplysninger til hurtig og effektiv håndtering.
 • Vedligeholdelse
  • Hækkene skal holdes af stueetagens beboere. Hækklipning og evt. sprøjtning skal altså foretages af den enkelte. Hækken skal klippes årligt og højeste tilladte højde er 1,80 meter.
 • Sikkerhed
  • Det anbefales at anskaffe et par røgalarmer til boligen.
 • Affald
  • Containerne til papir, plast, glas, metal, stof osv. bedes venligst benyttes. Det er tilladt for alle beboere at benytte containere placeret i både Spangsbjerghaven og Højvangshaven.
  • Der må IKKE placeres andet affald ved containerne, det påhviler den enkelte selv at bortskaffe affald, der ikke kan smides i de opstillede containere.
  • Afhentning af stort affald til genbrug kan bookes her: esbjerg.dk/affald-og-genbrug/sorter-dit-affald/stort-genbrug
 • Køb og salg af andele
  • Bestyrelsen har en venteliste og SKAL informeres som de første, når man ønsker at sælge, så §13 i vedtægterne vedrørende overdragelse kan overholdes.
  • Vi tilbyder at lægge en annonce op på hjemmesiden man kan henvise til.
  • Til- og fraflytning skal køber og sælger selv aftale internt. Bestyrelsen stiller sig gerne til rådighed i tilfælde af udfordringer som ikke kan løses internt. Lejligheden skal altid afleveres rengjort og alt indvendig må ikke fremstå faldefærdigt eller have store synlige skader.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar