Søg efter:

Skrald og affald

Skraldespande må ikke fremstå overfyldte, det vil sige at låget SKAL kunne lukkes. Dagrenovation tømmer ikke spanden, hvis den er overfyldt – i tilfælde af overfyldt spand, så påhviler det den enkelte at købe en koder/sækkemærkater til ekstra affaldssække , se her hvordan.

Hvornår og hvorledes

Oplysninger om hvordan forskelligt affald skal håndteres og hvornår det afhentes m.m., kan findes på Esbjerg kommunes hjemmeside.

esbjerg.dk/affald-og-genbrug/hvornaar-toemmes-spandene

Der er det også muligt at tilmelde sig beskedservice, hente en pdf-kalender til udprintning og finde oplysninger om hvordan man kan hente en App til telefonen.

Containere

Vi gør opmærksom på, at der står containere ude på parkeringspladserne til pap, papir og diverse reklamer samt glascontainere og miljø affald. Vi vil bede jer om at bruge disse og ligeledes om, at dette affald lægges i disse containere og aldrig ved siden af. Desuden er det strengt forbudt at stille andet affald disse steder, bestil i stedet afhentning af stort genbrug inde på siden for ens tømningsdatoer.

Containerne til pap, papir, diverse reklamer og glas, bedes venligst benyttes. Det er tilladt for ALLE at benytte containere der er placeret i både Spangsbjerg haven og Højvangshaven.

Hvis I har stort brandbart affald, så skal Esbjerg kommune kontaktes i forhold til aftale om afhentning
Det er strengt forbudt at placere andet affald ved containerne, det påhviler den enkelt selv at bortskaffe affald, der ikke kan smides i de opstillede containere.
Afhentning af storskrald følg følgende link:

esbjerg.dk/affald-og-genbrug/sorter-dit-affald/stort-genbrug

Tip til madaffald

Brug 2 poser for at mindske risikoen ved defekt pose og derved medfølgende hygiejneproblemer og lugtgener.