Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen Spangsbjerghaven/Højvangshaven

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes til den årlige, ordinære generalforsamling:

Onsdag den 26. april 2023 kl. 18.00

På Restaurant Parken I/S, Søvej 9, 6700 Esbjerg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning
  ved Lone Jepsen

 3. Fremlæggelse af års- og revisionsregnskab samt godkendelse heraf
  ved revisor Ole Lauridsen

 4. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget samt godkendelse heraf og af eventuelle besluttede ændringer af boligafgiften – ved revisor Ole Lauridsen

 5. Fra bestyrelsen
  1. Betaling til vedligehold + opsparing
  2. Genovervejelse om fremleje af andelsboliger
  3. Info om aflæsning af varme via APP på mobiltelefon

 6. Valg af bestyrelse:
  På valg er:
  • Mark Feldberg, modtager genvalg
  • Kim Franch, modtager ikke genvalg
  • Agnethe Lennhart, modtager ikke genvalg
  • 2 suppleanter

 7. Indkomne forslag

 8. Arbejdsdag – skal den årlige arbejdsdag sløjfes?

 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: senest onsdag den 12. april 2023 kl. 12.00 på adressen (Lone Jepsen, Spangsbjerghaven 114)

Af hensyn til bestilling af smørrebrød, øl og vand vil vi gerne bede om tilmelding senest mandag den 3. april 2022 kl. 12.00 på nedenstående slip til formanden, se adresse ovenfor.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen Spangsbjerghaven/Højvangshaven

________________________________________________________________________

Følgende ønsker at deltage i generalforsamling: Onsdag den 26. april 2023 kl. 18:00

Antal:_________     Navn/ navne:________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________________________

hold øje med hjemmesiden www.hojvangsbebyggelsen.dk eller tjek infotavlen som hænger i området