Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen Spangsbjerghaven/Højvangshaven

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes til den årlige, ordinære generalforsamling:

Onsdag den 27. april 2022 kl. 18.00

På Restaurant Parken I/S, Søvej 9, 6700 Esbjerg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning
  ved Lone Jepsen

 3. Fremlæggelse af års- og revisionsregnskab samt godkendelse heraf
  ved revisor Ole Lauridsen

 4. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget samt godkendelse heraf og af eventuelle besluttede ændringer af boligafgiften – ved revisor Ole Lauridsen

 5. Fra bestyrelsen

 6. Valg af bestyrelse:
  På valg er:
  1. Lone Jepsen, modtager genvalg
  2. Conny Stenz Pedersen, modtager genvalg
  3. Lars Lundblad, modtager genvalg
  4. 2 suppleanter
 • Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår vi fortsætter med opsparing til større udgifter
  Dette forslag er uddelt sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling
  Indlæg fra revisor, Ole Lauridsen – forslag til at beholde nuværende opsparing og gode råd.
 • Arbejdsdag lørdag den 17. september 2022 kl. 10.00, også for lejere og ejere – afsluttes med grill for alle der har hjulpet til – husk tilmelding senest 9. september på vedhæftede snip i Lone´s postkasse, Spangsbjerghaven 114
 • Eventuelt
  Opsætning af infotavle på cykelskur i området

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: senest onsdag den 13. april 2022 kl. 12.00 på adressen (Lone Jepsen, Spangsbjerghaven 114)

Af hensyn til bestilling af smørrebrød, øl og vand vil vi gerne bede om tilmelding senest mandag den 11. april 2022 kl. 12.00 på nedenstående slip til formanden, se adresse ovenfor.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen Spangsbjerghaven/Højvangshaven

________________________________________________________________________

Følgende ønsker at deltage i generalforsamling: Onsdag den 27. april 2022 kl. 18:00

Antal:_________     Navn/ navne:________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________________________

I tilfælde af nye restriktioner med corona, så aflyses ovennævnte – hold øje med hjemmesiden www.hojvangsbebyggelsen.dk  (kode: Spangsbjerg2016)