Søg efter:

Skadehåndtering og ansvar

i ejerforeningerne Sønder- og Vesterhøj.

 1. Kommandovej for afhjælpning af mangler, der afhjælpes af ejerlejlighedsforeningen.
  1. Afhjælpning af mangler, som afhjælpes af ejerlejlighedsforeningerne, kan kun igangsættes af ejerlejlighedsforeningens formand, dog forst efter at have orienteret den øvrige bestyrelse og administrator.
   Formanden fremsender ligeledes alle relevante skrivelser frem til den øvrige
   bestyrelse.
  2. For andelsboliger: Mangler tilmeldes andelsforeningens formand, herfra til
   ejerlejlighedsforeningens formand.
  3. For ejerlejligheder: Mangler tilmeldes ejerlejlighedsforeningens formand.
  4. For lejligheder tilhørende ejendomsselskaberne Spangsbjerghaven og Højvangshaven: Manglerne tilmeldes ejerlejlighedsforeningens formand.
 2. Mangler afhjælpes af ejerlejlighedsforeningen i flg. ejerlejlighedsvedtægterne.
 3. Mangler der udfores af boligejerne. Med udgangspunkt i, at mangler i boligerne skal afholdes af de Enkelte boligejere. Her nogle eks. på mangler der afhjælpes af boligejerne:
  1. Varmeveksler og øvrige vand-, varme- og el- installationer.
  2. Gummitætningslister i vinduer og døre.
  3. Revnede og ituslåede ruder.
  4. Stoppede afløb frem til faldstamme/falles afløb.
  5. Klipning af hakke til Max. Højde 1.80 cm og Max. Bredde 50 cm.
  6. Vedligeholdelse af vinduer, udv. døre og tilstødende bløde fuger. Der henvises til vedtægternes §11, vedligeholdelse m.v.
 4. Evt.
  1. Ønsker andelshaverne ekstra nøgler, bestilles disse hos andelsforeningens formand.
  2. Bilkørsel og anden tung trafik er forbudt på områdets flisearealer.
  3. Ønskes der udfort ventilationsrist i mur for aftrak, skal den udfores som Højvangshaven 174, jfr. vedlagte billede.
  4. vedligeholdelse af udv. døre påhviler E/F

Udgave 4 dateret 16-02-2024