Søg efter:

Skrald og affald

Hvornår og hvorledes

Oplysninger om hvordan forskelligt affald skal håndteres og hvornår det afhentes m.m., kan findes på Esbjerg kommunes hjemmeside.

https://www.esbjerg.dk/affald-og-genbrug/hvornaar-toemmes-spandene

Der er det også muligt at tilmelde sig beskedservice, hente en pdf-kalender til udprintning og finde oplysninger om hvordan man kan hente en App til telefonen.

Containere

Vi gør opmærksom på, at der står containere ude på parkeringspladserne til pap, papir og diverse reklamer samt glascontainere og miljø affald. Vi vil bede jer om at bruge disse og ligeledes om, at dette affald lægges i disse containere og aldrig ved siden af. Desuden er det strengt forbudt at stille andet affald disse steder, bestil i stedet afhentning af stort genbrug inde på siden for ens tømningsdatoer.