[Opdateret] Nye 2-delte skraldespande

Opdatering:

Efter kontakt med kommunen er vi blevet oplyst at dette foreløbig kun gælder parcelhuse med egne spande på matriklen.

Dog vil vi i løbet at året få endnu en af de store containere til fælles genbrug, da man skal til at indsamle mad/drikkekartoner. Dvs. der skal findes en løsning i Højvangshaven, hvor den/de kan stå. Ved cykelskurene hvor de andre står nu, kan der ikke umiddelbart være flere. I Spangsbjerghaven, hvor vi har fået lavet en containergård, er der fin plads til flere containere.

Oprindelige indlæg:

Kommunen har meddelt at vi tirsdag den 16. april får vi nye 2-delte skraldespande. Den fulde ordlyd med link til nærmer beskrivelse, kan læses nedenfor.

Nye 2-delte skraldespande

Vi leverer en ny 2-delt beholder til restaffald og madaffald i perioden marts – juli 2024. Fra uge 10 kan du på www.esbjerg.dk/affald2024 se, hvornår vi kommer på din adresse.

Den nye spand er på 240 liter, inddelt med 96 liter til madaffald og 144 liter til restaffald. Tømning er hver 14. dag.

Vi sender information til ejendomsejere. Ejer du flere ejendomme, kan du derfor høre fra os flere gange.

  • Ved boliger med egne spande til restaffald og madaffald henter vi dine nuværende spande til restaffald og madaffald samme dag, som vi leverer den nye 2-delte spand. Det er vigtigt, at dine spande står fremme til tømning den dag, så vi kan tage dem med.

    Hvis din nuværende skraldespand til restaffald er større end 140 L, får du udover den 2-delte beholder også en ekstra skraldespand kun til restaffald. Så husstanden fortsat har lige så meget kapacitet til restaffald. Medmindre du har givet os besked om, at du kan nøjes med den nye 2-delte beholder.
  • Har din husstand papirsæk, får du i stedet en 2-delt beholder til restaffald og madaffald. Træstativ med papirsæk udgår, da alt affald skal indsamles i faste affaldsbeholdere. Det er retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
    Træstativet med papirsæk henter vi inden for 1-2 uger efter levering af den nye 2-delte beholder. Lad blot stativet være, hvor det plejer at stå.

    Madspanden henter vi samme dag, som vi leverer den nye 2-delte beholder. Det er vigtigt, at madspanden står fremme til tømning denne dag.

Nye genbrugsspande

I efteråret skifter vi alle genbrugsspande, og du skal begynde at sortere mad- & drikkekartoner fra til genanvendelse. Du får mere information, når vi nærmer os.

  • Har du dine egne spande til genbrug, så kommer vi i perioden september- december med 2 nye spande til genbrug.
  • Deler du genbrugsbeholdere med andre, sender vi særskilt information til administratoren af ejendommen.

Hold dig opdateret på www.esbjerg.dk/affald2024

www.esbjerg.dk/affald2024 kan du se beholderne og læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med den nye ordning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktformular på www.esbjerg.dk/kontaktaffald eller på telefon 76 16 16 16.

Venlig hilsen

Esbjerg Kommune