Bestyrelsesmøde referat 11/3-2024

Bestyrelsesmøde i A/B Højvangsbebyggelsen

Dato: mandag den 11. marts 2024
Sted: Mark
Deltog: Lars, Mark, Lone, Kell og Palle
Afbud:
Referent: Palle 

Da formålet med dette møde var at gennemgå regnskabet og planlægge generalforsamling opfattede Lone ikke mødet som bestyrelsesmøde i traditionel forstand og havde derfor heller ikke udsendt den normale dagsorden på forhånd, men at vi kunne tage bestyrelsesmøde punkter under eventuelt.

 1. Regnskab
  Ole Lauridsen (vores reviser og administrator) havde tilsendt et udkast af regnskabet, som vi gennemgik. Vi havde nogle mindre kommentere og vil høre Ole om underskrivning i forbindelse med Ejer generalforsamling d. 20 marts passer ham.
 2. Generalforsamling d. 10 april
  Lone tager kontakt til Restaurant Parken og bestiller tid. Mark udarbejder indbydelse og omdeler den.
 3. Eventuelt:
  • Kell oplyser at der er problemer med låget på madaffald ved Spangsbjerghaven 154. Mark vil kontakte kommunen herom.
  • Mark oplyser yderligt han har været i kontakt med kommunen og at udskiftningen til nye 2-delte spande, som beskrevet i det tidligere modtagne brev, IKKE gælder os. Det gælder foreløbig kun parcelhuse med egne spande på matriklen.
   
Dog vil vi i løbet at året få endnu en af de store containere til fælles genbrug, da man skal til at indsamle mad/drikkekartoner. Dvs. der skal findes en løsning i Højvangshaven, hvor den/de kan stå. Ved cykelskurene hvor de andre står nu, kan der ikke umiddelbart være flere. I Spangsbjerghaven, hvor vi har fået lavet en containergård, er der fin plads til flere containere.

   Palle vil opdatere informationen på hjemmesiden til at reflektere disse nye fakta.
  • Kim Franch ønsker vi kontakter nabo foreningen mht. ønske om beskæring af nogle buske der er vokset alt for høje. Han er gerne behjælpelig med arbejdskraft. Lone tager kontakt.
  • En beboer har problemer med friktionsbremsen på altandøren. Palle kunne konstatere at en komponent var knækket. Vil kontakte Jens Lund med henblik på anskaffelse af en ny.
  • ABF har ændret deres standardvedtægter efter en Højesteretsdom fastslår, at en andelshaver kan ikke nødvendigvis stilles til ansvar, hvis andelshaveren får bygget om og noget går galt, så den fælles ejendom bliver ødelagt.
   Vi vil vende den med Ole, mht. om ikke vi skal opdatere vores vedtægter tilsvarende.

Næste møde: Aftales efter generalforsamling

Illustration Vecteezy