Bestyrelsesmøde referat 4. juli 2024

Bestyrelsesmøde i A/B Højvangsbebyggelsen

Dato: torsdag den 4. juli 2024
Sted: Kell
Deltog: Mark, Kell, Tanja og Palle
Afbud:
Referent: Palle 

Dagsorden

Læs mere