Bestyrelsesmøde referat 4. juli 2024

Bestyrelsesmøde i A/B Højvangsbebyggelsen

Dato: torsdag den 4. juli 2024
Sted: Kell
Deltog: Mark, Kell, Tanja og Palle
Afbud:
Referent: Palle 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden: Ja
 2. Forældrekøb:
  Vi modtog en forespørgsel fra en ejendomsmægler, som havde en potentiel køber der ønskede forældrekøb. Konklusionen er, at det gør vi ikke direkte, men vores vedtægter har en elastik, som ikke findes i ABFs standardvedtægter.
  • §11 Fremleje
  • (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand eller beslægtede i op eller nedgående linje, medmindre han 
er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.
 3. Men som det angives i vores medlemsbetingelser, så kræver det at andelshaveren flytter ind, dog i en uspecificeret periode.
  • §3 Medlemmer
  • (3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger
 det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.
 4. I den aktuelle sag, lød det ikke tilfredsstillende og det er også bestyrelsens holdning, at det skal være den kommende beboer der er køber og forældrene hellere må låne barnet pengene.
 1. Nøgler til vores system udgår – hvad gør vi?

  Mark kunne fortælle at vores nuværende system til nøgler ophøre til november. Det vil medføre at nøgler anskaffet herefter ikke vil kunne bruges i kælder og cykelskure. Så hvis vi skal anskaffe nye skal det gøres inden november. Hald mente ikke det var et problem. Bestyrelsen syntes det er godt at vide og vil overveje det, men at vi heller ikke skal gøre det til problem.
 2. Eventuelt:
  • Lokale ABF erfamøder i Esbjergområdet
   
Vi har modtaget en indbydelse fra ABF om deltagelse i lokale erfamøder i Esbjergområdet. Det er et nyt deltag der skal starte op. Der var enstemmighed blandt bestyrelsen, at det var en god ide og Mark ville positivt melde tilbage.
  • Skadestatus
   
Ny varmeveksler i Højvangshaven 109, 1.th. Den gamle havde lækket i over en længere periode og sprang til sidst læk, hvilket medførte følgeskader på teknikskabet og hos underboen. Den udløste også en advarsel fra dinforsyning om for høj returtemperatur.
  • Uformel henvendelse om støj fra en lejlighed
   
Vi vil følge det og undersøge nærmere detaljer, omstændigheder og muligheder.
  • Hvad er status på Spangsbjerghaven 162
   
Selv om stueplanslejligheder er eftertragtet på ventelisten, er den overraskende stadig ubeboet, og bestyrelsen vil undersøge, hvad status er vedrørende salg. 
  • Procedure ved salg til hjemmesiden

   Palle efterspurgte en beskrivelse af procedure for salg til hjemmesiden. Mark informerede, at det var også noget han selv efterlyste og ønskede at tale med revisoren om. 
Mark fortalte at hvis han etablerede et møde med revisoren, var Palle velkommen til at deltage. Palle svarede at han mangler luft i kalenderen og det så skulle vente til tidligst uge 30.
  • Utæt nedløbsrør ved infotavlen
   Palle vil orientere vores havemand og bede ham tage et kig.

Næste møde: d. 10. september 2024 kl. 19 hos Tanja

Illustration Vecteezy