Konstituerende bestyrelsesmøde referat 9. maj 2024

Bestyrelsesmøde i A/B Højvangsbebyggelsen

Dato: torsdag den 9. maj 2024
Sted: Mark
Deltog: Lone, Mark, Kell, Tanja og Palle
Afbud:
Referent: Palle 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden: Ja
 2. Godkendelse af referat: Ja
 3. Overdragelse af Lones opgaver:
  Lone havde udarbejdet en uformel liste over ting hun varetog som formand og tog imod spørgsmål. Ydermere overdrog hun nøglen til bommen.
 4. Konstituering:

  Bestyrelsen blev enig om følgende fordeling af ansvarsområder:


 5. Formand: Mark Feldberg
  • ABF og Dansk Revision kontaktperson
  • Renovation
  • Køb/salg af andele
  • Bestyrelsesmedlem i ejerforeningerne Sønder- og Vesterhøj
  • Nøgle rekvisition
 6. Næstformand & kassere: Palle Meinert
  • Hjemmeside
  • kassen
  • Godkendelse af betalinger
  • Venteliste
  • Infotavle
  • Besigtigelse af skader
  • Udendørsbelysning
  • Udvendigt vedligehold
  • Kontakt til havemand
  • Bestyrelsesmedlem i ejerforeningerne Sønder- og Vesterhøj
 7. Bestyrelsesmedlem: Kell Harling Knudsen
  • Godkendelse af betalinger
  • Bom-nøgle
  • Forefaldende opgaver
 8. Bestyrelsesmedlem: Tanja Frederiksen
  • Velkomst til nye beboer
  • Løbende visuel overblik over områdets generelle sundhedstilstand
  • Bom-nøgle
  • Forefaldende opgaver

Næste møde: d. 3. juli 2024 kl. 19 hos Kell

Illustration Vecteezy