Bestyrelsesmøde referat 16/11-2023

Bestyrelsesmøde i A/B Højvangsbebyggelsen

Dato: Onsdag den 16. november 2023
Sted: Lars
Deltog: Lars, Mark, Lone og Palle
Afbud: Kell
Referent: Palle 

Læs mere